No sé com dir-ho…

«No s’entén», «explicació poc precisa», «falta argumentació», «problemes d’expressió greus»… Aquestes anotacions dels professors baixen sovint la qualificació de manera dràstica. De fet, considerem que és un dels principals obstacles per a l’èxit acadèmic. Per què?

Els estudiants que no entenen el que llegeixen difícilment sabran escriure-ho després en un examen. Intenten memoritzar literalment el que inclou el llibre o els apunts (sovint incomplets) i després, si no aconsegueixen una reproducció exacta, perden tot el sentit del que intenten transmetre. Més dramàtic és encara en el cas de redaccions lliures.  Els alumnes no estan acostumats a expressar de manera raonada la seva opinió. No saben com lligar els paràgrafs, la falta de sinònims fa que repeteixin massa els mateixos termes i que tinguin un estil pobre. Tot això es veu agreujat per uns baixíssims hàbits de lectura.

Aquest panorama descoratjador, però, no és atribuïble només a les seves carències. Sovint el sistema escolar exigeix de cop unes habilitats que no ha ensenyat abans: durant la secundària els alumnes escriuen poc i reben correccions superficials, moltes vegades reduïdes a comptar el nombre de faltes d’ortografia. Els temes no admeten polèmica, no requereixen una argumentació sòlida. Moltes proves són de resposta curta o tipus test. Només se’ls exigeix llegir a les àrees de llengües (unes lectures que són avaluades de tal manera que poden aprovar-les sense haver llegit realment l’obra). Llavors els problemes de redacció s’assenyalen, es penalitzen, però poques vegades s’intenten esmenar. Quan realment es consideren fonamentals, al batxillerat, ja és massa tard i només es poden posar pegats o reduir el problema i no resoldre’l de debò. Ells viuen aleshores amb frustració com les notes baixen perquè tenen moltes faltes i no «saben com dir» el que volen expressar. Ningú no els ha ensenyat a fer-ho però de sobte se’ls demana, en uns cursos de ritme estressant i dificultat conceptual alta.

Des de Punt i Seguit volem alertar de la gravetat de la situació i mirar de posar-hi remei quan encara hi ha marge de reacció. És fonamental que els alumnes llegeixin, que es qüestionin el sentit del que senten i veuen, que debatin, que augmentin el seu vocabulari, que no memoritzin sense entendre, que escriguin sobre temes diversos. És bàsic que vegin que la forma afecta al contingut i que expressar-se correctament és la millor carta de presentació, en un examen i en el futur. No ho han de veure com manies de professors o com una dificultat insalvable, sinó com un seguit de habilitats que es poden millorar si hi ha l’esforç i les ganes que requereixen.

Som conscients que l’autèntica solució passaria per canviar la manera com s’ensenyen les llengües a l’escola. Però com sempre, des de Punt i Seguit volem facilitar les eines perquè els alumnes puguin extreure el millor d’ells mateixos. És per això que entre les activitats del divendres oferim sessions gratuïtes per tal de treballar l’expressió escrita i conscienciar-los de la importància de la redacció per a obtenir bons notes. Nosaltres soles, tot i així, no farem més que sumar un petit granet de sorra. Necessitem que la demanda sigui compartida per evitar mals majors i que els alumnes puguin dir sempre allò que volen dir: als exàmens i a la vida adulta.

Leave a comment