Adaptació post-estada a l’estranger

Els alumnes que han passat un curs a l’estranger necessiten un temps d’adaptació quan tornen i l’objectiu dels nostres intensius d’estiu és facilitar aquesta transició. No pretenem suplir els continguts de tot un any (és impossible!), però sí incidir en aquells que seran claus per al curs vinent i, sobretot, tornar a connectar l’adolescent amb el ritme de treball que requereix el batxillerat.

 

QUÈ TREBALLEM?

Combinen el treball de les assignatures instrumentals: matemàtiques, castellà i/o català perquè són la base comuna a tots els batxillerats. En ser cursos totalment personalitzats, la distribució i dedicació a les matèries dependrà de les necessitats detectades en l’entrevista inicial a l’alumne, exigència escola i punt de partida.

Continguts per matèries: 

 • Matemàtiques: àlgebra, funcions, inici a la trigonometria, resolució de problemes…
 • Castellà:
  • gramàtica i sintaxi: introducció a la pràtica dels exercicis que es treballaran al batxillerat, parells mínims, anàlisi inversa, terminologia de la NGLE,  oració composta,…
 • Català: pronoms febles, morfologia del substantiu i adjectiu, verbs irregulars,…
 • Treball comú a les dues llengües:
  • Comprensió lectora: treball d’inferències, resum del text, tècniques de lectura…
  • Expressió escrita: textos argumentatius, comentaris de text,..
  • Vocabulari: precisió lèxica, sinònims…

COM TREBALLEM?

 • Els cursos són totalment personalitzats. La distribució i dedicació a cadascuna de les matèries dependerà de les necessitats i punt de partida de l’alumne i l’ exigència escola.
 • Pla de treball individualitzat durant les setmanes de vacances, si la família ho sol.licita, i sempre i quan es reprenguin les classes abans de la tornada a l’escola.
 • Dinàmica centrada en el seguiment dels objectius aconseguits per part de la’lumne.
 • Material propi per a proporcionar exercicis adients a cada tema.
 • Treball de conscienciació sobre els punts claus del batxillerat, sempre tenint en compte el tipus de batxillerat, escola a què hi anirà i la nota a obtenir.
COM ORGANITZEM ELS CURSOS?
 • Cursos flexibles, organitzats per setmanes i adaptats a les necessitats familiars: donem la possibilitat d’escollir les setmanes de treball, de manera que l’alumne pot iniciar el curs amb nosaltres, fer una interrupció i reprendre el curs. Aconsellem que després de les vacances hi hagi una connexió amb els continguts treballats per tal d’assegurar un bon inici de curs. Per això recomanem que a l’hora de dissenyar el curs, part de les hores es destinin a l’última setmana d’agost i/o setembre.
 • Grups molt reduïts: 3-4 alumnes per aula.
 • Horari matins. Les classes es situen entre les 10 i les 14h. En funció del pla personalitzat que dissenyem amb l’alumne aquest realitzarà entre 2 o 3 hores de treball a Punt i Seguit.
 • Una hora d’estudi gratuïta al dia per seguir treballant els continguts impartits a l’aula i així reforçar allò que prèviament s’ha detectat a l’aula.