Batxillerat

El canvi d’ESO a batxillerat pot suposar un trasbals degut a l’increment d’exigència i de mètode. Sovint el ritme del curs no permet dedicar-se a solucionar llacunes i emergeixen problemes que no s’han abordat durant la secundària o bé la nota obtinguda no és suficient per als objectius futurs. L’estiu pot ser un bon moment per fer un treball intensiu i encarar millor el segon curs de batxillerat.

Sempre tenim en compte tant l’exigència de cada escola com el que demanen a la Selectivitat i dissenyem un pla estratègic per a cada alumne, de manera que cadascú treballa allò que realment necessita. Tenim en compte el seu nivell inicial i adaptem el materials i continguts en cada sessió. Per aquest motiu no impartim classes magistrals sinó que adoptem un enfocament totalment pràctic.

Aprofitem el grup reduït per conèixer millor cada alumne i per treballar la motivació a partir d’un clima d’aula proper.

Als nostres cursos d’estiu treballem les següents assignatures:

Llengua castellana i llengua catalana:

 • Morfosintaxi adaptada a la nova gramàtica i terminologia: categories, funcions i anàlisi inversa, pronoms febles, parells mínims…

 • Comprensió lectora i expressió escrita.

 • Exercicis de vocabulari.

 • Comentari de textos literaris (anàlisi de poemes, figures retòriques….).

Llatí:

 • Traducció de textos i estratègies per a la seva anàlisi.

 • Possibilitat d’impartir des de zero l’assignatura per a aquells alumnes que canviïn d’itinerari.

 • Èmfasi en l’ús del diccionari i la morfologia.

Filosofia:

 • Tècniques per a detectar les idees principals del text.

 • Treball sobre la capacitat d’argumentació.

 • Treball de recerca.

COM ORGANITZEM ELS CURSOS?

 • Són totalment personalitzats en funció de les matèries i aspectes concrets que necessita treballar cadascú.

 • L’organització dels cursos és per setmanes flexibles, de forma que un alumne pot començar l’intensiu, interrompre’l i reprendre’l més endavant segons les necessitats logístiques familiars.

Aconsellem que abans de la tornada a l’escola hi hagi una connexió amb els continguts treballats per tal d’assegurar un bon inici de curs. Per això recomanem que a l’hora de dissenyar el curs, part de les hores es destinin a l’última setmana d’agost i/o setembre.

 • Horari matins. Les classes es situen entre les 10 i les 14h. En funció del pla personalitzat que dissenyem amb l’alumne aquest realitzarà entre 2 o 3 hores de treball a Punt i Seguit.

 • Pla de treball individualitzat durant les setmanes de vacances, si la família ho sol.licita, i sempre i quan es reprenguin les classes abans de la tornada a l’escola.

 • Una hora d’estudi gratuïta al dia per seguir treballant els continguts impartits a l’aula de manera autònoma.

 • Grups molt reduïts, 3-4 alumnes per aula, fet que aprofitem per generar dinàmiques que ens permeten incidir en la motivació i coneixement de l’alumne, i així poder assessorar-lo en el seu procés acadèmic.