La nostra història

Punt i Seguit va néixer fa 21 anys com a centre de reforç escolar al barri de la Bonanova, però ben aviat ens vam adonar que el concepte tradicional d’acadèmia no servia per a definir la nostra feina. Els nostres alumnes necessitaven més que classes de repàs o un lloc on fer els deures. Ho teníem clar, però com explicar el que preteníem?

 

Els nostres inicis: no som una acadèmia!

Un dels eixos diferenciadors és la decisió de treballar en grup i com aprofitar la dinàmica que es crea a l’aula per motivar els alumnes i poder incidir en aspectes actitudinals. Avui dia aquesta tria encara porta malentesos. Se’ns retreia que això suposava menys efectivitat o temps d’atenció per a cada alumne, però amb el temps ens hem anat reafirmant: el grup ajuda a crear el clima especial de Punt i Seguit. I és aquest clima el que fa que puguem anar més enllà de les explicacions i definir un mètode únic que ens permet afirmar, ja des del rètol de la porta d’entrada: no som una acadèmia!

 

Punt i Seguit es consolida: l’exigència i l’esforç, els pilars del nostre mètode

A la següent dècada es consolida el projecte, les bases estan prou arrelades, els objectius clars. A més a més, el fet de treballar cada cop amb més alumnes i més escoles feia que tinguéssim una visió molt àmplia del món escolar i que poguéssim incrementar les tasques d’orientació. El sistema educatiu, tanmateix, comença a trontollar seguint els canvis constants de legislació i rumb: nous criteris d’avaluació, metodologies de treball no sempre contrastades, eliminació de continguts, arbitrarietat en les avaluacions… Això creava sovint una sensació de desconcert entre els alumnes, ja que veien que les seves notes no sempre corresponien al domini de la matèria o el treball previ. Per aquest motiu vam haver de fer molt més èmfasi en l’esforç i l’exigència, pilars de les nostres classes, per compensar aquesta incertesa.

Volíem inculcar-los un esperit crític i una capacitat d’aprendre dels propis recursos que vèiem com minvaven a les escoles. En aquesta línia, havíem de reivindicar, sovint enfront d’altres veus, que tothom podia seguir el batxillerat i accedir a una carrera amb ajuda, i que la importància de la formació i d’estimular la ment eren cabdals per a qualsevol adolescent i per al seu futur. No podíem acceptar veure com se’ls restaven oportunitats de progressar o de continuar adquirint cultura amb l’excusa d’un cicle professional. El 2019 ens mudem a Sarrià per seguir treballant des de la proximitat.

 

Punt i Seguit i la pandèmia

Amb la pandèmia ens veiem obligades a treballar telemàticament amb els alumnes. Lluny del que s’intentava fer veure per part d’institucions i mitjans de comunicació, vam constatar, i ho seguim mantenint, que les classes presencials mai poden ser substituïdes per les «online» i definitivament ens adonem que mai podrem ser «profes youtubers». No entenem així l’educació, malgrat ens haguem hagut de justificar en moltes ocasions posteriors per no voler treballar virtualment.

I és que la pandèmia va servir per reafirmar més que mai que la nostra essència és el treball amb l’alumne de manera globalitzada i que necessitem el contacte i el vincle per a fer-ho. Considerem cada persona com un tot, la matèria és l’objectiu i alhora la via per apropar-nos als alumnes per proporcionar-los les eines que els ajudin a treure el màxim profit d’ells mateixos.

 

L’actualitat: esforç i personalització al màxim

Amb el retorn a les aules no es va produir una tornada a la normalitat prèvia, ans al contrari, la pandèmia va fer esclatar problemes previs del sistema educatiu que es van sumar a uns canvis socials accelerats. Ens trobem que hem de modificar aspectes de les nostres classes. El nivell general de les escoles ha baixat molt. És cada cop més urgent incidir en aspectes d’organització, consciència del procés d’aprenentatge o competències transversals com l’expressió escrita o la capacitat d’anàlisi. I cal fer molt més èmfasi en aquells aspectes personals que s’hi relacionen i que ara la majoria de famílies entén que són claus.

Així doncs mantenim la motivació del grup, la insistència en la importància del treball continuat i les eines pedagògiques des del principi del projecte, però hem anat incrementant progressivament el pes d’aquest assessorament personal que ens defineix.

Punt i Seguit, en l’actualitat, intenta com el primer dia donar resposta les necessitats de l’entorn combatent allò que no ens agrada i subratllant els punts forts de cadascú. Com afirmem a la porta – i ens ho creiem- valorem el saber, sabem valorar les teves potencialitats! I per tant seguirem els propers anys adaptant el mètode, prioritzant allò que veiem que manca a l’entorn i apostant pels nostres valors, per oferir les millors classes de què siguem capaces.