Primària

Els darrers cursos de primària poden ser claus per treballar competències que assegurin l’èxit durant l’ESO. Les llargues vacances d’estiu permeten combinar temps d’oci amb estudi i per això oferim els nostres intensius flexibles, on l’alumne continua aprenent en un entorn agradable.

A diferència de l’escola, els nostres grups són molt reduïts i dissenyem un pla individualitzat per a cadascú, que tingui en compte els objectius plantejats, el nivell i les necessitats detectades. Tots els nostres intensius es basen en els següents trets:

  • Ajuden a no desconnectar del tot del procés d’aprenentatge durant tant de temps, per evitar que es perdi el que ja se sap.

  • Incideixen en aspectes actitudinals com la motivació o l’organització, que pensem que són fonamentals per poder tenir millors notes.

  • Poden fer èmfasi en qualsevol assignatura de la primària o treballar competències transversals com l’expressió escrita, la comprensió lectora, la relació de conceptes, o plantejament de problemes.

  • Es basen en un treball sistemàtic que sovint no es pot abordar als projectes escolars.

  • Plantegen reptes a l’alumne que es combinen amb el treball més mecànic o de repetició per consolidar tècniques i rutines.

Aquestes característiques augmenten l’eficàcia de cada classe per aprendre el màxim possible en un període reduït i, sobretot, entenent el que es fa i per què. Volem que tots els alumnes usin els seus recursos i en treguin profit i incorporin hàbits positius de cara a cursos superiors.

COM ORGANITZEM ELS CURSOS?

  • Els cursos s’organitzen per setmanes flexibles, de forma que un alumne pot començar l’intensiu, interrompre’l i reprendre’l més endavant segons les necessitats logístiques familiars.

  • Horari matins: Les classes es situen entre les 10 i les 14h.
  • Una hora d’estudi gratuïta al dia per seguir treballant els continguts impartits a l’aula de manera autònoma.

  • Grups molt reduïts, 3-4 alumnes per aula, fet que aprofitem per generar dinàmiques que ens permeten incidir en la motivació i coneixement de l’alumne, i així poder assessorar-los en el seu procés acadèmic.