ESO

 

L’ESO és una etapa on es barregen els canvis propis de l’adolescència amb un sistema que no sempre pot atendre les necessitats individuals de cada alumne. Aleshores s’acumulen els problemes, malgrat que les assignatures estiguin aprovades, i aquests només es veuen als cursos superiors on de vegades és massa tard per poder redreçar la situació i obtenir una bona nota final.

Per això apostem per aprofitar el temps d’estiu per detectar i solucionar aquestes mancances amb uns intensius que combinen el repàs de continguts i el treball de base amb una incidència en aspectes actitudinals i d’organització, ja que creiem que no es poden separar els dos vessants.

Recomanem aquests cursos als alumnes que:

 • Hagin tingut suspensos reiterats en una o més assignatures, fet que demostra manca d’assoliment de continguts.
 • Necessitin treballar la comprensió lectora, l’expressió escrita o conceptes matemàtics bàsics.
 • Vulguin guanyar en regularitat i hàbit d’estudi.
 • Tinguin la recomanació de l’escola de reforçar una àrea o més.
 • Desitgin millorar les notes l’any vinent.

Tots els nostres intensius tenen en compte el nivell d’exigència i metodologia propis de cada escola. No impartim classes magistrals, sinó que ens basem en la pràctica continuada d’aquells aspectes on cal fer més èmfasi segons les necessitats individuals de cada alumne. Per això sempre elaborem un pla individualitzat en funció dels objectius i disponibilitat de temps per tal de maximitzar l’eficàcia de les nostres sessions. A més a més, creem un clima agradable a l’aula que ajuda a motivar l’adolescent i a incentivar una visió positiva de l’aprenentatge.

COM ORGANITZEM ELS CURSOS?

Els cursos s’organitzen per setmanes flexibles, de forma que un alumne pot començar l’intensiu, interrompre’l i reprendre’l més endavant segons les necessitats logístiques familiars.

 • Horari matins: Les classes es situen entre les 10 i les 14h. En funció del pla personalitzat que dissenyem amb l’alumne aquest realitzarà entre 2 o 3 hores de treball a Punt i Seguit.
 • Pla de treball individualitzat durant les setmanes de vacances, si la família ho sol.licita, i sempre i quan es reprenguin les classes la setmana del 28 d’agost i/o la del 4 de setembre.
 • Una hora d’estudi gratuïta al dia per seguir treballant els continguts impartits a l’aula de manera autònoma.
 • Grups molt reduïts, 3-4 alumnes per aula, fet que aprofitem per generar dinàmiques que ens permeten incidir en la motivació i coneixement de l’alumne, i així poder assessorar-los en el seu procés acadèmic.

Aconsellem que després de les vacances hi hagi una connexió amb els continguts treballats per tal d’assegurar un bon inici de curs. Per això recomanem que a l’hora de dissenyar el curs, part de les hores es destinin a l’última setmana d’agost i/o setembre.

 •  
 •