Intensius Primària i ESO

Cursos intensius Primària i ESO

Amb el daltabaix produït per la pandèmia i els canvis introduIts al sistema educatiu, cada cop ens trobem amb més alumnes que passen de curs sense haver assolit els hàbits i coneixement mínims. Aquesta situació pot provocar problemes per a seguir els cursos superiors amb garanties, especialment quan els adolescents no són conscients de les seves mancances. L’estiu és un bon moment per resoldre mancances i llacunes detectades durant el curs.

L’objectiu d’aquests cursos és treballar continguts (matemàtiques, sintaxi,…) mentre enfortim habilitats bàsiques com l’expressió escrita o la comprensió lectora. D’aquesta manera podem resoldre llacunes acumulades o preparar el curs vinent a partir de la incidència en aspectes acadèmics, però també actitudinals (constància, esperit crític, desig de superació,…).

A partir d’exercicis personalitzats, podrem prevenir possibles dificultats en el curs següent  i els futurs. Pensem que cal incidir en el missatge que no tot és passar de curs o aprovar una matèria sinó fer-ho amb seguretat i treballar de manera regular al llarg de tot l’any.

A 4rt d’ ESO, a més a més, s’adopta un enfocament similar al del batxillerat per ajudar al canvi d’etapa. i s’intensifica la incidència en continguts imprescindibles per afrontar el següent curs amb èxit, i per això el programa es divideix en dues àrees, ciències i lletres, i és coordinat per professors amb àmplia qualificació i experiència.

Disposeu de més informació sobre el mètode de treball i horaris a l’apartat Cursos Intensius Estiu 2022