Cursos Intensius Estiu 2022

A qui van dirigits els nostres intensius?

Els nostres cursos d’estiu estan dirigits a tots aquells alumnes que necessiten:

  • Consolidar coneixements.
  • Recuperar assignatures pendents.
  • Aprovar la convocatòria de setembre de la Selectivitat.
  • Treballar les matèries i continguts no cursats després d’haver passat l’últim curs a l’estranger.

 

Quan es realitzen els cursos?

Des del 20 de juny fins al 30 de juliol, i des del 24 d’agost al 6 de setembre (pendent de revisió si reprendrem l’activitat el dia 22 o el 24 d’agost).

L’avantatge dels nostres cursos és la seva organització flexible per setmanes, fet que permet a les famílies escollir la distribució del curs segons disponibilitat.

Durant l’estiu, l’horari lectiu de Punt i Seguit es concentra entre les 10h i les 14h. Les classes tindran lloc en aquesta franja, però cada alumne disposa d’un horari personalitzat que dependrà de les classes que realitzi cada dia i les setmanes de treball.

 

Com són els nostres Intensius d’Estiu? 

Tots els nostres programes són totalment personalitzats tant en  continguts com en durada, de manera que dissenyem un programa a mida per a cada alumne segons les seves necessitats i disponibilitat.

Abans de l’inici realitzem una entrevista amb l’alumne per tal de detectar quines són les prioritats presents i avançar-nos a exigències futures.

Amb la informació obtinguda es dissenya una planificació individual en funció de les hores de classe del curs, matèries a treballar  i setmanes disponibles. Als nostres cursos combinem el treball del temari de les assignatures, les tècniques d’estudi per enfocar-les i la incidència en aspectes actitudinals com l’esforç, l’hàbit d’estudi, la motivació o la voluntat de superació.

Aprofitem el lligam amb l’alumne i la dinàmica de grup per incidir en aquests aspectes. És per aquest motiu que a les nostres classes treballem amb grups de màxim 4 alumnes, excepte a les classes de Ciències de 4rt ESO, Batxillerat i preparació Selectivitat on el màxim d’estudiants són 3.

Apart de les hores de classe, l’alumne disposa d’una hora d’estudi autònom a Punt i Seguit per tal d’acabar de consolidar els continguts treballats durant  la classe.

Per aquells que tinguin exàmens al setembre, es realitzen planificacions d’estudi que es revisen periòdicament per assegurar que s’ha cobert tot el temari abans de les recuperacions.

Durant les setmanes que Punt i Seguit romandrà tancat, els alumnes amb recuperacions  disposaran d’una detallada planificació de  tot el treball a realitzar, per tal que el mes d’agost no suposi una interrupció de l’activitat acadèmica. També ho podran sol·licitar els alumnes que realitzin l’intensiu d’adaptació després d’estada a l’estranger, sempre i quan el curs tingui continuïtat durant l’última setmana d’agost o primera de setembre.