Intensius estiu post-estada a l’estranger

Els alumnes que han passat un curs a l’estranger necessiten un temps d’adaptació quan tornen i l’objectiu dels nostres intensius d’estiu és facilitar aquesta transició. No pretenem suplir els continguts de tot un any (és impossible!), però sí incidir en aquells que seran claus per al curs vinent i, sobretot, tornar a connectar l’adolescent amb el ritme de treball que requereix el batxillerat.

Ens basem en el treball de llengües pels següents motius:

 • Les assignatures comunes de la Selectivitat són totes de la branca de lletres, i tots els alumnes han de cursar-les independentment de l’itinerari triat, per tant són les que més pes suposen en la nota final.

 • Després d’un any sense cap contacte amb el català i el castellà (màxim espanyol com a llengua estrangera), són les matèries on més es nota la pèrdua de coneixements.

 • Les habilitats transversals que es desenvolupen amb els textos incideixen en totes les assignatures, perquè la comprensió lectora i l’expressió escrita són fonamentals per a l’èxit acadèmic.

 • El salt entre etapes (d’ESO a Batxillerat) suposa un canvi important en la manera d’avaluar: passar de les notes basades en treballs o respostes breus i pautades a exàmens que inclouen comentaris de text i raonaments complexos.

COM ORGANITZEM ELS CURSOS?
 • Cursos flexibles, organitzats per setmanes i adaptats a les necessitats familiars: donem la possibilitat d’escollir les setmanes de treball, de manera que l’alumne pot iniciar el curs amb nosaltres, fer una interrupció i reprendre el curs. Les possibilitats entre les quals es pot triar són les següents:

  del 19 al 22 de juny

  del 26 al 30 de juny

  del 3 al 28 de juliol

  del 28 d’agost a l’1 de setembre

  del 4 al 8 de setembre

  Aconsellem que després de les vacances hi hagi una connexió amb els continguts treballats per tal d’assegurar un bon inici de curs. Per això recomanem que a l’hora de dissenyar el curs, part de les hores es destinin a l’última setmana d’agost i/o setembre.

 • Grups molt reduïts: 3-4 alumnes per aula.

 • Horari matins. Les classes es situen entre les 10 i les 14h. En funció del pla personalitzat que dissenyem amb l’alumne aquest realitzarà entre 2 o 3 hores de treball a Punt i Seguit.

 • Una hora d’estudi gratuïta al dia per seguir treballant els continguts impartits a l’aula i així reforçar allò que prèviament s’ha detectat a l’aula.

COM I QUÈ TREBALLEM?

 • Els cursos són totalment personalitzats en funció de les matèries i aspectes concrets que necessita treballar cadascú.

 • Continguts adaptats al nivell de partida de l’alumne i als aspectes que prioritza cada escola.

 • Pla de treball individualitzat durant les setmanes de vacances, si la família ho sol.licita, i sempre i quan es reprenguin les classes la setmana del 28 d’agost i/o la del 4 de setembre.

 • Dinàmica centrada en les intervencions sobre el seu treball i no en classes magistrals a l’ús.

 • Material propi per a proporcionar exercicis adients a cada tema.

 • Seguiment periòdic de la feina feta, dels objectius del curs i de la consciència de l’alumne sobre els punts claus del batxillerat, sempre tenint en compte el tipus de batxillerat, escola a la que hi anirà i la nota a obtenir.