Escola d’idiomes

Anglès per a nens i joves

Ensenyem anglès a nois i noies de diferents edats, centrant-nos en la conversa. Les professores creen un clima de confiança que permet parlar i dominar progressivament la llengua, aprofitant que els nostres grups són molt reduïts (2-4 alumnes).

Oferim 6 nivells:

Anglès per a adults

Totes les classes es centren, des del primer moment, en la comunicació real en anglès, adaptant-nos a les necessitats i interessos dels alumnes. Grups de màxim 4 alumnes.

Per als nivells inicials i pre-intermitjos oferim cursos que combinen la conversa i l’aprenentatge de la gramàtica.

Per als nivells avançats les classes són exclusivament de conversa.

Català per a adults

Cursos dissenyats a mida de les necessitats dels alumnes. A partir de dos alumnes constituïm un grup d’aprenentatge, fet que ens permet personalitzar totalment el contingut i ritme de les classes.

Els nostres cursos poden basar-se en la conversa per a nivells inicials, en el treball de la normativa bàsica per millorar l’expressió escrita o en el temari oficial de preparació d’exàmens: Nivells B, C,…

Espanyol per a estrangers

Classes particulars per a adults que vulguin millorar els seus coneixements d’espanyol.