Preus C. Escolar 2022-2023

 

Assessorament EscolarQuota mensualMatrícula
2 h. x set.3 h. x set.4 h. x set.
+ Activitats Divendres: tutories, aula d’estudi, orientació acadèmica…

Primària

(3- 4 alumnes)

115,5 €164,5 €207,5 €42 €

1r Cicle ESO

(3- 4 alumnes)

124,5 €177,5 €224,5 €

2n Cicle ESO Lletres

(3- 4 alumnes)

137 €195 €246,5 €

2n Cicle ESO Ciències

(2- 3 alumnes)

150,5 €214,5 €271 €

Batxillerat Lletres

(3- 4 alumnes)

157,5 €213 €268 €

Batxillerat Ciències

(2- 3 alumnes)

173,5 €234 €295 €

 

Per a aquells alumnes de 2n cicle de l’ESO i Batxillertat que combinin les classes de ciències i lletres, les quotes seran les següents: 

 

2n Cicle ESOQuota mensualMatrícula
1h. x set. ciències2h. x set. ciències3h. x set. ciències
+ Activitats Divendres: tutories, aula d’estudi, orientació acadèmica…
1h. x set. Lletres144 €208 €265 €42 €
2h. x set. Lletres201,5 €259 €
3h. x set. Lletres252,5 €

 

BatxilleratQuota mensualMatrícula
1h. x set. ciències2h. x set. ciències3h. x set. ciències
+ Activitats Divendres: tutories, aula d’estudi, orientació acadèmica…
1h. x set. Lletres165,5 €227 €288 €42 €
2h. x set. Lletres220 €281,5 €
3h. x set. Lletres274,5 €

Condicions de pagament:

El pagament del curs es repartirà en quotes bimestrals que hauran de ser abonades entre els dies 1 i 5 de setembre, novembre, gener, març i maig respectivament. Totes elles seran d’un import idèntic excepte la primera, que es calcularà en funció de les classes que es realitzin.