Recuperacions Batxillerat

Preparació exàmens recuperació Batxillerat

Per als alumnes que han suspès matèries de 1r de Batxillerat, oferim un intensiu per ajudar-los a preparar les recuperacions de setembre. No ens limitem a impartir el temari no assolit, sinó que detectem les causes del suspens: llacunes de base, enfocament incorrecte de l’assignatura, problemes de comprensió de textos… i donem una resposta per tal que les entenguin i les superin.

Per als alumnes que no tenen cap matèria suspesa però que necessiten millorar la nota a 2n de batxillerat, dissenyem un pla a mida amb estratègies per a cada assignatura, analitzant els punts febles i ensenyant-los a treure profit dels propis recursos i habilitats. Així facilitem una entrada més planera al darrer curs de la seva etapa escolar i els ajudem a adquirir confiança.

Aquests cursos es divideixen en dues àrees diferenciades, lletres i ciències, de manera que podem centrar totes les hores de classe en una d’elles o bé dissenyar un pla personalitzat amb una combinació d’ambdues. La seva distribució al llarg de l’estiu dependrà de les necessitats de cada alumne.

Disposeu de més informació sobre el mètode de treball i horaris a l’apartat Cursos Intensius Estiu 2022