Curs adaptació després d’una estada a l’estranger

Intensiu després d’una estada a l’estranger

Oferim cursos específics per a aquells alumnes que han cursat l’últim any a l’estranger amb les següents característiques:

  • Diagnòstic individual de dificultats segons assignatura per a elaborar una combinació personalitzada de classes de lletres i ciències.
  • Repàs de continguts del curs anterior prioritzant els aspectes més rellevants per a cada escola.
  • Combinació de classes amb feina individual i hores d’estudi per tal de treballar l’hàbit, l’esforç i la motivació.
  • Incidència en tècniques per a l’expressió escrita, comprensió lectora i resolució de problemes.

Aprofitem el nostre coneixement de les escoles de l’entorn per dissenyar classes a mida, de manera que s’aprofiti el temps al màxim. Sabem que és impossible reproduir un curs sencer en un estiu, però amb aquests intensius els aportem les bases per a incorporar-se de nou al sistema educatiu català i sobretot comencem a aportar-los pautes per al treball regular. D’aquesta forma es minimitza l’impacte de la readaptació entre països i es fa l’alumne conscient de la seva situació actual i els reptes que haurà d’afrontar per assolir els seus objectius acadèmics.

Aquests cursos es divideixen en dues àrees diferenciades, lletres i ciències, de manera que podem centrar totes les hores de classe en una d’elles o bé dissenyar un pla personalitzat amb una combinació d’ambdues. La seva distribució al llarg de l’estiu dependrà de les necessitats de cada alumne.

Disposeu de més informació sobre el mètode de treball i horaris a l’apartat Cursos Intensius Estiu 2022