Cursos d’estiu 2021

CURSOS D’ESTIU 2021*

*Apart de les hores de classes, tots els alumnes tindran l’opció de quedar-se estudiant al centre 1 hora al dia, prèvia sol.licitud i confirmació per part de Punt i Seguit.

Primària  
Intensiu 2 – 3 setmanes 195 €
15h classe  
Intensiu 2- 4 setmanes 260 €
20h classe  
1r Cicle ESO  
Intensiu 3 – 6  setmanes 402 €
30h classe  
Intensiu 4 – 8 setmanes 513 €
40h classe  
Intensiu 5 – 10 setmanes 556 €
50h classe  
Intensiu 6 – 11 setmanes 609 €
60h classe  
  2n Cicle ESO Batxillerat i Selectivitat
Intensiu 3- 6  setmanes 461 € 478 €
30h classe    
Intensiu 4 – 8 setmanes 604 € 610 €
40h classe    
Intensiu 5 – 10 setmanes 701 € 723 €
50h classe    
Intensiu 6 – 11 setmanes 780 € 811 €
60h classe