Cursos d’estiu 2021

CURSOS D’ESTIU 2021*

*Apart de les hores de classes, tots els alumnes tindran l’opció de quedar-se estudiant al centre 1 hora al dia, prèvia sol.licitud i confirmació per part de Punt i Seguit.

Primària 
Intensiu 2 – 3 setmanes195 €
15h classe 
Intensiu 2- 4 setmanes260 €
20h classe 
1r Cicle ESO 
Intensiu 3 – 6  setmanes402 €
30h classe 
Intensiu 4 – 8 setmanes513 €
40h classe 
Intensiu 5 – 10 setmanes556 €
50h classe 
Intensiu 6 – 11 setmanes609 €
60h classe 
 2n Cicle ESOBatxillerat i Selectivitat
Intensiu 3- 6  setmanes461 €478 €
30h classe  
Intensiu 4 – 8 setmanes604 €610 €
40h classe  
Intensiu 5 – 10 setmanes701 €723 €
50h classe  
Intensiu 6 – 11 setmanes780 €811 €
60h classe