Els nostres plusos

Al marge del programa d’Assessorament Escolar, oferim uns «plusos» dels quals poden beneficiar-se, de forma gratuïta, tots els nostres alumnes. Aquestes activitats sempre es porten a terme en divendres amb un doble propòsit: no interferir en la resta de programes i sobretot fomentar l’esforç continuat al llarg de tota la setmana.

 

Tutories

Espai individual que complementa el treball en grup. Serveixen per enfortir el vincle amb l’alumne, compartir objectius i redreçar o millorar el procés d’aprenentatge.

Els aspectes que se solen abordar són els següents:

 • Planificacions d’estudi enfocades a un període de temps concret (cap de setmana, trimestrals, recuperacions…)
 • Estratègies per a assolir objectius a mig termini (millora de notes al llarg de l’any, horaris fixes de treball, planificacions de trimestres sencers, seqüències per a resoldre llacunes…)
 • Organització de l’estudi i del material de l’alumne.
 • Revisió dels objectius aconseguits amb consells per a incrementar el rendiment de la classe o l’estudi individual.
 • Treball dels aspectes actitudinals i motivacionals.

La periodicitat de les tutories dependrà de les necessitats de l’alumne. Poden ser sol·licitades tant pel tutor referent com per l’estudiant.

 

Aula d’estudi

Seguint la línia d’esforç constant que caracteritza els nostres valors, els divendres i en períodes de vacances proposem un espai suplementari que ofereix a l’alumne la possibilitat de realitzar sessions continuades d’estudi amb la supervisió directa dels professors.

Els objectius d’aquest espai són els següents:

 •  Resoldre dubtes dels continguts de classe o de les feines de l’escola
 •  Realitzar simulacres d’examen.
 •  Ajudar a consolidar hàbits de treball.
 • Fomentar l’autonomia en l’estudi i la capacitat d’esforç.
 • Proporcionar estratègies per a cada matèria i per a exàmens propers.

La durada d’aquestes sessions pot oscil·lar entre les 2 i les 3 hores. Al llarg de la setmana els professors pacten l’assistència amb l’alumne o bé aconsellen una periodicitat determinada en funció de l’organització i autonomia detectades.

 

Orientació acadèmica

En l’espai destinat a les Tutories, els nostres professors ofereixen, quan s’escau, orientació per tal d’assessorar els alumnes en el seu itinerari acadèmic. En aquestes sessions s’expliquen les característiques de centres, assignatures i carreres per tal que el alumne pugui escollir el que millor s’adequa als seus interessos. Tenim en compte el coneixement de l’entorn i les potencialitats de cada alumne per donar-li seguretat a l’hora de planificar els seus objectius de futur.

 

Monogràfics per a preparar la Selectivitat

Es tracta d’un conjunt de sessions suplementàries centrades en apartats concrets de la Selectivitat i tècniques específiques per a obtenir la màxima qualificació a l’examen. S’incideix en aquells aspectes en què cal aprofundir, ja sigui perquè no estan prou treballats, perquè són una novetat en l’examen i requereixen més pràctica, o bé perquè tenen un pes major a la prova.

Els temes que s’hi treballen són els següents:

 • Tècniques específiques de resolució de problemes o de redacció.
 •  Simulacres, tant de l’examen global com de parts concretes, per aprendre a controlar el temps d’execució i fer èmfasi en cada pregunta.
 • Definició d’estratègies per a maximitzar la nota.
 • Orientació per a escollir les preguntes adequades segons els punts forts de cada alumne.
 • Informació sobre les últimes modificacions realitzades en els models d’exàmens.
 •  Treball intensiu en punts claus del temari com a complement del que es practica a les classes de Punt i Seguit o de l’escola.