Assessorament escolar

Assessorament escolar per a alumnes de Primària i primers cursos de l’ESO

A partir del cicle mitjà de primària, oferim un programa destinat a aquells alumnes que necessiten millorar alguna matèria, adquirir hàbit d’estudi, o bé potenciar el seu rendiment acadèmic.

En aquestes edats és imprescindible ensenyar-los a organitzar-se i planificar el seu temps, dotar-los d’eines perquè siguin autònoms estudiant i animar-los a esforçar-se i superar-se sempre. Combinem el treball actitudinal i les tècniques d’estudi amb els continguts escolars de cada curs.

Creiem que la prevenció i la feina efectuada des de la base és la clau per a l’èxit posterior, per això preferim iniciar la relació amb l’alumne com abans millor i no esperar que apareguin els problemes. Com que a Punt i Seguit tenim programes destinats a cursos superiors als més petits podem ajudar-los a avançar segons la seva edat però també anticipar les exigències que cada escola plantejarà en el futur.

Assessorament escolar per a alumnes de 2n Cicle de l’ESO

En aquest programa treballem els continguts de totes les matèries adaptades a les exigències i metodologies de l’escola, ja que coneixem els aspectes on fa èmfasi de manera prioritària cadascuna d’elles.

Incidim en els hàbits essencials per preparar el canvi d’etapa cap al batxillerat, un salt que acostuma a ser molt dur per l’augment sobtat de ritme i nivell i que a més a més coincideix amb les incerteses de l’adolescència. Acompanyem tot el procés, analitzant el punt de partida real de cada alumne i decidint la millor via per assolir les competències marcades.

Incorporem als continguts escolars sabers transversals com el plantejament de problemes, organització del temps d’estudi, comprensió lectora o esperit crític davant el que aprenen.  Ajudem els alumnes a anticipar-se a allò que es trobaran als exàmens i treballs de l’escola perquè hi puguin respondre amb èxit.

D’aquesta manera preparem el terreny per tenir una ESO garantida però també per assentar la base que permetrà obtenir les notes desitjades posteriorment, en la línia preventiva i de treball continuat que tenen tots els nostres cursos.

Assessorament escolar per a alumnes de Batxillerat

Aquesta etapa és una de les més dures i decisives en la trajectòria acadèmica i per això ajudem a gestionar la pressió amb un suport personal que ajudi a l’alumne a enfrontar-se amb èxit als reptes d’aquests cursos. En la mateixa línia, també els proporcionem orientació psicopedagògica que el permeti escollir els estudis universitaris que desitgin, aconsellant sobre les vies per accedir-hi.

Considerem que no tothom és igual de vàlid per a ensenyar qualsevol matèria. És per aquest motiu que oferim classes diferenciades de lletres i de ciències, impartides per professores especialistes. El rigor que demanen a l’escola i que volem transmetre als alumnes ha de començar per nosaltres mateixes.

El treball amb l’alumne no s’ha de limitar a constatar mancances o problemes acumulats en anys anteriors, com massa sovint es limiten a descriure els butlletins escolars. Dissenyem un procés específic d’actuació que tingui en compte les habilitats i aptituds de cada persona per tal que pugui arribar a obtenir la màxima nota possible al final del batxillerat.