Curs d’adaptació després d’una estada a l’estranger

Curs Intensiu després d’una estada a l’estranger

Quan els alumnes tornen després d’estudiar a l’estranger, sovint necessiten adaptar-se novament al nostre sistema educatiu, posar-se a punt per seguir el següent curs amb garanties.

En aquest programa expliquem els continguts no estudiats, recordem conceptes i competències oblidats després de mesos sense usar-los i incidim en la constància i la capacitat d’esforç.

Tenim en compte l’escola a què tornaran i, partint del nostre coneixement de l’entorn, els preparem per al que trobaran quan iniciïn novament les classes ordinàries.

Les característiques d’aquests cursos són les següents:

  • Diagnòstic individual de dificultats segons assignatura per a elaborar una combinació personalitzada de classes de lletres i ciències
  • Repàs de continguts del curs anterior però prioritzant aquells aspectes de cada matèria que té més en compte l’escola a la qual s’han inscrit per al curs vinent
  • Combinació de classes amb feina individual i hores d’estudi per tal de treballar l’hàbit, l’esforç i la motivació
  • Incidència en tècniques per a l’expressió escrita, comprensió lectora i resolució de problemes 

Aprofitem el nostre coneixement de les escoles de l’entorn per dissenyar classes a mida, fet que ens permet incidir directament en les necessitats de l’alumne. Sabem que és impossible reproduir un curs sencer en un estiu, però amb aquests intensius els aportem les bases per a incorporar-se de nou al nostre sistema educatiu i sobretot comencem a aportar-los pautes per al treball regular. D’aquesta forma es minimitza l’impacte de la readaptació entre països i es fa l’alumne conscient de la seva situació actual i dels reptes que haurà d’afrontar per assolir els seus objectius acadèmics.